Hyr Personal

Hyr Personal

Vi värdesätter kompetens, erfarenhet och kvalitet. Därför är vi väldigt stolta över våra seniorkonsulter. Vi har samlat seniora konsulter för bemanning vid tillfällig personalbrist eller större omställningsprocesser inom er organisation. Vi har konsulter med lång erfarenhet från ett flertal områden, såsom socionomer, psykologer, kuratorer, lärare, speciallärare, lantmätare, etc.

VÅRA KONSULTER

 

Våra konsulter utgår ifrån professionellt och personligt bemötande av klienter, där stor vikt läggs på respekt och ödmjukhet. Våra arbetsinsatser är effektiva utan bekostnad på kvalitet.

Kontakta oss

benny@senior-consulting.se

rodrigo@senior-consulting.se